PRESENTACIó

El Coaching

Via Verda de la Terra Alta ≫ Via Verda de la Terra Alta

Què és el Coaching?

És un procés en el qual el Coach ajuda, acompanya, motiva i guia al client a assolir els seus objectius personals i/o professionals. En el qual s’estableix una relació de confiança, compromís i confidencialitat.

El Coach, ajuda mitjançant la paraula, la reflexió, la conversa i les preguntes a alliberar tot el potencial del client, per a que es produeixi el canvi desitjat, per a la consecució dels seus objectius. El client té totes les respostes, i el Coach, ajuda a que aquestes surtin a la llum.

Dirigit a persones:

Que no tinguin clar que volen fer amb la seva vida. Que es troben confoses, bloquejades, sense saber a on anar, ni que fer.

A les que volen assolir un objectiu i volen desenvolupar noves habilitats.

A les que fa temps que volen assolir un objectiu, i per desmotivació, manca de temps, insatisfacció personal o altres circumstàncies no poden realitzar el canvi desitjat.

A les que fa temps que corren, que no tenen temps per a res, que noten que han perdut el control de la seva vida, que se senten estressades i volen tenir un millor benestar vital.

Tot procés de Coaching comporta una millora de l’autoestima, de la confiança, l’autoconeixement i això implica un creixement personal. En tot canvi, hi ha adquisició de nous hàbits i una millora de la qualitat de vida.

Durant el procés, el Coach ajuda al Client a superar els obstacles, les creences limitants, que l’estan impedint moure’s, avançar i canviar.  Es construeix un mapa amb noves opcions i possibilitats, que conduiran al client al seu objectiu i al seu èxit personal i/o professional.

Les meves sessions

Les sessions de Coaching poden ser presencials, per telèfon o sessions online: via skype, xat, correu electrònic. Es poden combinar les sessions online i presencials.

Poden tenir una durada d’entre 60 a 90 minuts. Per a que es produeixi el canvi, es necessiten entre unes 6-8 sessions com a mínim.

Si el client ho desitja, hi ha sessions individuals a pedals, en aquest cas, l’estona pedalejant serà de 60 minuts com a màxim, en una ruta fàcil, propera a Reus, i la sessió durarà 60 minuts. La sessió no es desenvolupa mentre es pedaleja.

A les meves sessions utilitzo sobretot tècniques de PNL: metàfores, visualitzacions,  preguntes, etc.., i poden ser de Coaching o de PsicoCoaching.